ขยะบรรจุภัณฑ์จะไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป

เลือกภาษา อังกฤษ | ไทย

ถุงพลาสติกย่อยสลาย

ถุงพลาสติกย่อยสลาย เป็นถุงพลาสติกที่มีสารเติมแต่ง (Oxo-Biodegradable) เพื่อเร่งให้ถุงพลาสติกสามารถเกิดการย่อยสลายได้เมื่อได้รับแสงแดด ความร้อน หรือออกซิเจนในอากาศ โดยสารช่วยย่อยสลายนี้ไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง หรือสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้บรรจุอาหารได้ โดยรับรองตามมาตราฐาน FDA21 CFR 175.30

ถุงพลาสติกย่อยสลาย

ทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ ให้ความสะดวก และคงทน รับน้ำหนักได้ดี เหมาะในการบรรจุสินค้า และไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การนำไม้ มาเพื่อการผลิตถุงกระดาษ ซึ่งจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ให้หมดไปเร็วขึ้น ทั้งการใช้งานก็ไม่ทนทานและสะดวก ในการใส่สินค้าที่มีน้ำหนัก หรือ เมื่อสัมผัสความเปียกชื้น ถุงพลาสติกย่อยสลาย จะสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติภายใน 1 – 2 ปี ไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ขยะไม่ล้นเมือง ไม่ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และให้คุณสมบัติที่สวย คงทน ตลอดอายุของการใช้งานที่สามารถกำหนดได้

คุณสมบัติของถุงย่อยสลาย

ความเหนียวและความทนทานของถุงพลาสติกย่อยสลาย จะเหมือนถุงพลาสติกทั่วไป แต่หลังจากการใช้งานและถูกทิ้งไป ถุงพลาสติกย่อยสลายก็จะเกิดการเสื่อมสภาพ โดยเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับออกซิเจนในอากาศ โดยมีแสงแดดและความร้อนช่วยในการเร่งปฏิกิริยา จนทำให้ถุงพลาสติกย่อยสลายแตกเป็นชิ้นเล็กๆ และจะเกิดปฏิกิริยาต่อจนกลายเป็นสารโมเลกุลเล็กๆ และในที่สุดก็จะเกิดการย่อยสลายทางชีวภาพโดยจุลินทรีย์ ซึ่งจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพ (Bio Mass)

ประโยชน์ในการใช้ถุงพลาสติกย่อยสลาย

1. สัมผัสอาหารได้ (Food Safety)
2. สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)
3. แปรรูปใช้ใหม่ได้ (Recycle)
4. ลดปัญหาภาวะ ขยะล้นเมือง
5. ลดการอุดตันของท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของปัญหาการเกิดน้ำท่วม
6. ลดปัญหาภาวะ โลกร้อน จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
7. ลดภาระ ในงบประมาณของประเทศในการกำจัดขยะ
8. สร้างพฤติกรรมของมนุษย์ในการร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาโลก ให้สะอาดปลอดภัย

บริษัท แพค แอนด์ เซฟ จำกัด เริ่มดำเนินการผลิตถุงพลาสติกย่อยสลาย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535

เริ่มทำการทดลอง และเริ่มผลิตให้กับลูกค้า ห้างสรรพสินค้า บริษัทห้างร้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแรกเริ่มจะเป็นถุงพลาสติกย่อยสลาย ด้วยแสงอาทิตย์ (UV- Degradable Bag หรือ Photo-Degradable Bag) ต่อมาเป็นถุงพลาสติกย่อยสลายโดยทางชีวภาพ (Bio-Degradable Bag) จวบจนปัจจุบัน มีความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีมากขึ้น มาเป็นระบบ OXO–Biodegradable ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านการผลิตน้อยมากสามารถผลิตถุงพลาสติกออกมาได้สวยงามขึ้น สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เมื่อได้รับแสงแดด ความร้อนและออกซิเจนในอากาศ ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อย่อยสลายก็จะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพไปในที่สุด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท แพค แอนด์ เซฟ จำกัด

ผู้นำด้านการผลิตถุงพลาสติกย่อยสลาย และถุงพลาสติกทุกชนิดแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผลิตถุงพลาสติกหลากหลายรูปแบบ เช่น ถุงห้างสรรพสินค้า,ถุงโรงแรม, ถุงซุปเปอร์มาร์เก็ต, ถุงบริษัทห้างร้าน, ถุงร้านสะดวกซื้อ, ถุงร้านค้าปลีกทั่วไป, ถุงพลาสติกที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

นโยบายบริษัทของเรา

พัฒนาบุคลากร มุ่งมั่นการผลิตสินค้า
ส่งมอบตรงเวลา และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนี่อง

ISO 9001 : 2008

ISO