ขยะบรรจุภัณฑ์จะไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป

เลือกภาษา อังกฤษ | ไทย

Pack and Save Co., Ltd.
OEM (Original Equipment Manufacturer)
OEM (Original Equipment Manufacturer)
OEM (Original Equipment Manufacturer)
OEM (Original Equipment Manufacturer)
OEM (Original Equipment Manufacturer)
OEM (Original Equipment Manufacturer)

เกี่ยวกับบริษัท แพค แอนด์ เซฟ จำกัด

บริษัท แพค แอนด์ เซฟ จำกัด ผู้นำในการผลิตถุงพลาสติกย่อยสลายและถุงพลาสติกทุกชนิด เปิดดำเนินงานมากว่า 20 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 1/5 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 (ตรงข้าม Big C คลอง 4)

เป้าหมายสูงสุด

การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทฯ ให้ความใส่ใจในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานที่ดี สวยงาม และถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า

การบริการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามกำหนด พร้อมทั้งให้การรับประกันในสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพ และการบริการ บริษัทฯใส่ใจในการพัฒนาและปรับปรุง สินค้า รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน อาคารสถานที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ ระเบียบปฎิบัติงาน พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ISO 9001 : 2008

ISO